Istraživački usmjerena nastava matematike

U sklopu projekta „Financijska pismenost u suvremenom matematičkom obrazovanju“, studenti Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu će pod vodstvom prof. dr. sc. Željke Milin Šipuš i doc. dr. sc.. Matije Bašića izraditi inovativne scenarije kojima se kroz ekonomski kontekst razvijaju matematički koncepti i osnove financijske pismenosti. Time se ujedno stvaraju nastavnički materijali iz područja međupredmetne kurikularne teme Poduzetništvo.

Jedna od ključnih kompetencija Europskog okvira za cjeloživotno učenje upravo je razvijanje poduzetništva koje se definira kao sposobnost pojedinca da ideje pretvara u djela. Poduzetništvo se temelji na tri ključne pretpostavke: promišljaj poduzetnički, djeluj poduzetnički i usvoji osnove ekonomske i financijske pismenosti.  

Projekt „Financijska pismenost u suvremenom matematičkom obrazovanju“ primjenjuje metode istraživački usmjerene nastave matematike koje učenike usmjeravaju da dio sata rade bez pomoći i upute nastavnika te na taj način preuzimaju odgovornost za svoje djelovanje, učeći tako u interakciji sa zadanim izazovom. Nastavnik na kraju procesa povezuje učeničke strategije i rješenja s ciljanim matematičkim znanjem, pri čemu ih stavlja u realističan i relevantan kontekst osobnih financija i ili poduzetničkih inicijativa.

Projekt će razmatrati realne situacije i kontekste u kojima će učenici primjenjivati matematiku kako bi razvili strategije i rješenja za svoje financije. Neki od ponuđenih konteksta unutar kojih će razvijati svoje kompetencije su izračun plaće, računanje s postocima, planiranje osobnih financija, predviđanja u ekonomiji, štednja i rizik te mnogi drugi.

Ovim projektom, primjenom istraživački usmjerene nastave matematike, tim Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nastavlja s aktivnostima usmjerenim na kreiranje podrške u nastavi, temeljenim na Erasmus+ projektima MERIA i TIME.

Osnovna ideja istraživački usmjerene nastave matematike je staviti učenika u aktivnu ulogu, nalik istraživaču, koji uz podršku nastavnika otkriva i prepoznaje matematičke pojmove, pravila i postupke.

Pod utjecajem Realističnog matematičkog obrazovanja nastava se temelji na problemima s bogatim kontekstom koji u fokus stavljaju modeliranje životnih situacija i mogućnost rješavanja zadataka na više različitih načina, dok Teorija didaktičkih situacija pruža jasnu struktura nastavnog sata koja omogućava način rada u kojem učenici iznose različite ideja i promišljanja, a nastavnik usmjerava rad ka ciljanom znanju. Vodič, nastavni materijali i aktivnosti za radionice s nastavnicima te razne studije nalaze se u arhivi projekta Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable.

Ovim projektom nastoje se osnažiti nastavnike te dodatno obogatiti studijski programi budućih nastavnika. Pri tome se koriste ideje Studije nastavnog sata (eng. Lesson Study) kao temeljnog načina rada kojim se kroz suradništvo promiče profesionalno usavršavanje nastavnika. Faze u oblikovanju inovativnih nastavnih sati i osiguravanju uvjeta za provedbu studija nastavnog sata, opisane su rezultatima projekta Teachers’ Inquiry in Mathematics Education.