Matematika u ulozi financijske pismenosti

U današnje vrijeme je nužno da učenici nakon završene srednje škole razumiju osnovne financijske pojmove. Kroz  nastavu matematike  učenike se može poduči prepoznavati financijske podatke, primjenjivati financijska znanja, planirati i upravljati financijama, analizirati podatke u financijskom kontekstu i vrednovati financijska pitanja. Ako u okviru osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja učenici to savladaju, spremnije će dočekati financijske izazove koji ih u životu očekuju.

Projekt „Matematika u ulozi financijske pismenosti“ prije svega pomaže nastavnicima matematike nudeći im sveobuhvatne pripremne materijale za nastavu matematike u području financijske pismenosti. Pritom je u ulozi financijske pismenosti istraživački usmjerena nastava matematike. Kroz projekt će se tako razmatrati realne situacije i konteksti kroz koje će učenici primjenjivati matematiku kako bi razvili strategije i rješenja za svoje financije. Neki od ponuđenih realnih konteksta na koje će projekt biti usmjeren su:

 • Izračun plaće, računanje s postocima, odabir formula
 • Planiranje osobnih financija, organizacija podataka
 • Predviđanja u ekonomiji, linearna regresija
 • Kredit, kamatni račun, eksponencijalna funkcija
 • Štednja i rizik, logičko i kritičko mišljenje, donošenje odgovornih odluka
 • Statističke mjere pri odabiru poslodavca
 • Sigurnost u Internet bankarstvu, kriptografija, i drugi.

Koristi od projekta „Matematika u ulozi financijske pismenosti“ osjetit će nastavnici matematike od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, na koje je projekt usmjeren, a posredno i učenici kroz jasnija, primjenjiva znanja.

Namjera ovog projekta je pružiti dodatne obrazovne sadržaje za nastavnike te obogatiti studijske programe budućih nastavnika kroz jačanje financijske pismenosti i vještina provođenja suvremenih, interdisciplinarnih i  istraživački usmjerenih metoda nastave. Pri tome će se koristiti ideje Studije nastavnog sata (eng. Lesson Study) kao temeljnog načina rada kojim se promiče profesionalno usavršavanje nastavnika kroz suradništvo. Faze u dizajnu inovativnih nastavnih sati i osiguravanju uvjeta za provedbu studija nastavnog sata opisane su rezultatima projekta Teachers’ Inquiry in Mathematics Education.

Po zaključenju projekta, očekivanom u veljači 2023. godine, nastavnicima matematike na raspolaganju će biti komplet od najmanje šest scenarija za poučavanja na temu financijske pismenosti prilagođeno učenicima od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole.

Kako bi se nastavni materijali u obliku scenarija približili zainteresiranim nastavnicima matematika, nakon veljače 2023. godine, održat će se intenzivne radionice za zainteresirane nastavnike matematike.

S namjerom što boljeg razumijevanja realnih potreba, tijekom projekta će se provesti ispitivanje nastavnika i učenika i to kroz upitnike za nastavnike, inicijative za podizanje svijesti o važnosti financijske pismenosti kod učenika te kroz evaluaciju zadovoljstva korisnika projekta odnosno samih nastavnika, na kraju projekta.

Koristi od projekta „Matematika u ulozi financijske pismenosti“ za studente Financijske i poslovne matematike te studente nastavničkih studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

 • Kroz ciklus interdisciplinarnih radionica studenti razvijaju vještine suvremenih metoda poučavanja te se izrađuju scenarije za poučavanje u području financijske pismenosti
 • Na projektnom zadatku integriraju glavne ideje i materijale u obrazovanje budućih nastavnika matematike
 • Samostalno predlažu i oblikuju realni kontekst za podučavanje primijenjene matematike na području upravljanja financijskom pismenošću
 • Jačanje financijske pismenosti i vještina provođenja suvremenih, interdisciplinarnih i  istraživački usmjerenih metoda nastave za buduće nastavnike matematike
 • Pružanje podrške nastavnicima matematike kroz visokokvalitetne nastavne materijale i radionice
 • Jačanje komunikacijskih, metodičkih i suradničkih vještina budućih inženjera financijske matematike.

Koristi od projekta „Matematika u ulozi financijske pismenosti“ za učenike od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole.

Svladavanje gradiva iz matematike uz pomoć nastavničkog materijala koji je dodatno pojašnjen kroz zadatke vezane za svakodnevne životne situacije pomoći će boljem razumijevanju financijske pismenosti od strane učenika, od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Povezivanje nastavničkog gradiva s ključnim elementima financijske pismenosti te prenošenje ovih znanja na suvremen način pridonijet će boljem razumijevanju i prepoznavanju osnova financijske pismenosti što je ujedno temelj za odgovorno upravljanje osobnim financijama.