15. 11. 2022. održana je treća projektna radionica.

Studenti su diskutirali o raznim varijacijama složenog kamatnog računa kako bi odgovorili na jedno vrlo aktualno i važno pitanje – pitanje je li bolje unajmiti ili kupiti stan.

To će biti jedna od važnijih tema koje ćemo obraditi jer je općeprisutna u društvu, bogata matematikom koju valja shvatiti, a nerijetko se ljudima samo daju nerazumljive formule bez jasno prezentiranog obrazloženja.