Na petoj radionici održanoj 20.12.2022. razgovarali smo o kreditnoj sposobnosti i različitim oblicima i namjenama kredita. Važan dio radionice je posvećen matematičkoj komunikaciji o temama financijske pismenosti, npr. čitanju grafova i povezivanju matematičkih koncepata s informacijama u tekstu. Diskutirali smo različite udžbenike i scenarije proizvedene u prethodnim projektima, te dogovorili da studenti kreću u istraživanje svojih tema koje će pretvoriti u inovativne materijale.