Održana peta projektna radionica za studente

Na petoj radionici održanoj 20.12.2022. razgovarali smo o kreditnoj sposobnosti i različitim oblicima i namjenama kredita. Važan dio radionice je posvećen matematičkoj komunikaciji o temama financijske pismenosti, npr. čitanju grafova…

Anketa za nastavnike

Molimo Vas da ispunite ovu kratku anonimnu anketu kao potencijalni korisnici materijala i edukacija koji će se za nastavnike razviti tijekom projekta i na taj način direktno utječite na kvalitetu…