Objavljeni materijali nastali u projektu

Završio je glavni dio projekta i objavljeni su scenariji poučavanja na temu financijske pismenosti. Objavljena je prva verzija brošure, te su sve povratne informacije o korištenju materijala vrlo dobrodošle. Brošuru…

Dani financijske pismenosti na PMF-u

Na Matematičkom odsjeku PMF-a će se 13. i 14. travnja 2023. održati Dani financijske pismenosti na PMF-u u sklopu čega će se održati i središnja konferencija projekta. Aktivnosti će se…

Održana peta projektna radionica za studente

Na petoj radionici održanoj 20.12.2022. razgovarali smo o kreditnoj sposobnosti i različitim oblicima i namjenama kredita. Važan dio radionice je posvećen matematičkoj komunikaciji o temama financijske pismenosti, npr. čitanju grafova…